projecten

In de Auvergne (Haute-Loire), waar ik de laatste 20 jaar een tweede thuis heb gevonden, werk ik aan een tweetal projecten. In deze projecten verbind ik heden en verleden van de streek met beeldende kunst.

In mijn blog vertel ik over de voortgang van deze projecten.

Le musée de mon village

Le musée de mon village is voortgekomen uit mijn verbondenheid met een klein afgelegen gehucht in de Haute-Loire, waar ik sinds 1976 regelmatig verblijf.
In dit doorlopende project verzamel ik gegevens, verhalen, oude werktuigen, foto’s van vroeger en nu, en maak ik schilderijen van mensen, landschappen en de leef- en werkomstandigheden. Het zijn portretten van dit dorp.

Het tamelijk geïsoleerde dorp (tot 1970 was er geen goed berijdbare weg naartoe) was begin vorige eeuw een levendige boerengemeenschap van 15 huishoudens. Nu zijn er nog 6 bewoonbare huizen, en zijn de echte boerenbedrijven van vroeger verdwenen. De weiden worden begraasd door koeien, schapen en geiten van boeren uit omliggende dorpen, en er zijn een aantal nieuwe bewoners gekomen.
In de periode van ’76 tot ’06 maakte ik het bestaan van mijn buren (er waren nog twee boerenfamilies) met grote betrokkenheid mee.

Via dit project probeer ik de herinnering aan wat was in stand te houden.
Via exposities wordt er vorm gegeven aan het museum.

 

De buren met wie ik bevriend raakte bestond uit een familie van drie ongetrouwde neven en een oom en tante.

Er werd gewerkt met ossen voor de kar, de oude dorsmachines stonden intussen mooi oud te zijn in de schuren.

Het aanleggen van een nieuwe tuin ging met de hak, en het varken werd geslacht en verwerkt.

Aan het einde van het dal lag een uit 6 gebouwen bestaand boerderijencomplex, Nooit kwam daar electriciteit of waterleiding. Het werd verlaten en bestaat nu uit overwoekerde ruïnes.

Toen de twee laatste overgebleven oude mensen van beide families stierven, bleven hun katten achter in het dorp.Het is een hele grote kattenfamilie geworden die door de andere bewoners gevoed wordt. Zo zitten ze regelmatig in ons raam te wachten op eten.

La Rencontre

La Rencontre of de Ontmoeting gaat over de functie van de marktdag in Saugues voor het onderlinge sociale contact.
Het plaatsje Saugues is het centrum van het canton; er zijn algemene voorzieningen, winkels en er is sinds mensenheugenis een veemarkt op maandag en vrijdag.Vooral op de vrijdag, als er ook gewone markt is, trekt dit veel bewoners uit de omliggende dorpen. De bistro’s lopen vol, men ontmoet elkaar.

In de bistro Le petit chez soi ontmoeten veel oude boeren elkaar op marktdag; er wordt onderling occitaans gesproken en men geeft elkaar een rondje.

Het is niet meer hetzelfde als vroeger, toen op de dag van de foire de boeren te voet en met karren en vee naar Saugues trokken en er de hele dag doorbrachten.

In het project La Rencontre wil ik de ontmoeting vastleggen. Ik schilderde 22 portretten van vaste klanten van de bistro “Le petit chez soi” en daarbij is er een videofilm       "Rencontres au pays de Saugues", waarin ik in ontmoeting met enkelen van hen probeer te laten zien welke veranderingen er in Saugues en in het (sociale) leven zijn opgetreden sinds de modernisering.
In juli 2010 heeft  de expositie in Saugues plaats gevonden.