coaching

 

Als psychotherapeute, werkend met zowel kinderen en jongeren als met volwassenen, heb ik in de loop van de jaren een eigen vorm van werken ontwikkeld.
Met als basis mijn oorspronkelijke psycho-analytische referentiekader, maak ik gebruik van imaginatieve technieken van Symbooldrame, lichaamsgerichte technieken van Downing en beeldende technieken .

Als coach bied ik een drietal kortdurende trajecten aan:

1.Ondersteunende individuele begeleiding

Doel:Op basis van zelfreflectie, bewuster eigen keuzes kunnen maken voor een beter functioneren.

2.Ouderbegeleiding

Doel:ouders helpen reflecteren over een zo optimaal mogelijke begeleiding van hun kind(eren).

3.Ondersteuning bij beeldende expressie

Doel:de beeldend kunstenaar via een bewuste dialoog met het eigen werk meer verbinding laten maken met eigen motivatie en expressiebehoeften.

 

contact: ingeborgvreeswijk@hotmail.com